Teenused

Ehitusmaksumuse kalkulatsioonid ja taotluseelarved

Koostame ehituse maksumuse kalkulatsioone ja taotluseelarveid, vastavalt tellija poolt esitatud materjalidele.

Selleks võib olla:
põhiprojekt, tööprojekt;
– eelprojekt;
– eskiisprojekt ;
– tellija seletused uue hoone või ümberehituste kohta;

Ehitusmaksumuse täpsus sõltub sellest, millised on esitatud algmaterjalid.

Ehitusmaksumuse kalkulatsioonide ja taotluseelarvete koostamisel kasutame normbaasi, mis on koostatud praktiliselt ehitustööde käigus saadud andmete alusel, arvestades antud momendi ehitusturu olukorda st. ehitusmaterjalide ja tööjõu maksumust.

Ehitiste ja rajatiste hindamine ning jääkmaksumuse määramine

Hindame ehitiste ja rajatiste jääkväärtusi, määrates ka hoonete kulumi. Koostame ehituse maksumuse kalkulatsiooni taastamis- , ümberehitamiskulude saamiseks.