OÜ EKE NORA

Ehitusnormid, ehituslikud üksushinded

Selleks, et tõepäraselt hinnata ehitusmaksmust, oleme koostanud ehituslikud üksushinded, mille aluseks on praktiliselt ehitustööde käigus saadud andmed ja töö kogemused. Üksushinnetes toodud ehitusmaterjalide maksumusi ja töötasu korrigeerime pidevalt vastavalt ehitusturul tekkinud olukorrale.

Üksushinded on koondatud kogumikesse. Tootmiskulud on arvutatud üksushinde päises toodud mõõtühiku kohta.

Iga üksushinne sisaldab järgnevaid kulunorme:

 • tööjõukulu inimtundides,

 • töötasu,

 • ehitusmaterjalide ja –masinate kulu nii füüsilises mahus kui ka rahalises vääringus.Üksushinded on aluseks tööliste töötasu, ehitusmaterjalide ning -masinate, normatiivse (keskmise) kulu arvutamisel. Normide koostamisel on võetud aluseks enamlevinud ehitustehnoloogiline marsruut, enamkasutatavad ehitusmaterjalid ning -masinad.

Üldreeglina on ehitusmaterjalide maksumus üksushindes sees, välja arvatud nendes normides, kus see pealkirjas on eraldi märgitud.
Ehitusmaterjalide kulu arvutamisel on arvestatud materjalide kulunorme st materjalide kadu töötlemisel, kaasaegset ehitustehnoloogiat ja paigaldusnõudeid. Ehitusmaterjalide hinnad on antud ilma käibemaksuta. Transpordikulud ehitusplatsile tasustatakse eraldi.


Peale põhimaterjalide on kogumikes antud ka abimaterjalid rahalises vääringus.
Põhilised ehitusmasinad on antud normi koosseisus. Tõstemasinatest on enam kasutatud autokraanat, betooni paigaldamiseks betoonipumpa.


Üksushinnete kogumikud on rühmitatud järgmiselt:

 • Üldehitustööd

 • Viimistlustööd

 • Remonditööd

 • Santehnilised tööd;

 • Elektritööd

 • Ehitusmaterjalide hinnad


Lisas on toodud:
  • normide loetelu (mail 4 lisa 1….

  • töö maksumuse struktuur (mail 4 lisa2 ….