OÜ EKE NORA

Ehitiste ja rajatiste hindamine ning jääkmaksumuse määramine

Hindame ehitiste ja rajatiste jääkväärtusi, määrates ka hoonete kulumi. Koostame ehituse maksumuse kalkulatsiooni taastamis- , ümberehitamiskulude saamiseks.